Güncel

“Geleceği hedefleyerek yürüyenlere, karanlık içinde yıldızlaşanlara selam olsun!”

Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishane’den TKP-ML dava tutsakları, Proletarya Partisi’nin birinci kongresini selamlayarak “Geleceği hedefleyerek yürüyenlere, karanlık içinde yıldızlaşanlara selam olsun!” dediler

Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishane’den TKP-ML dava tutsakları, yolladıkları mektupla TKP-ML’nin 24 Nisan’da duyurduğu birinci kongre ilanını selamladı. “Sınıf mücadelesinde öznenin ağır tahribatlar yaşadığı, zorlu, çetin bir süreçten geçerken her tür sağ ve sol, darbeci-tasfiyeci sapmaya karşı MLM’nin bilimsel ideolojisi rehberliğinde karanlık patikalarda, uçurum kenarlarında yolundan sapmadan yürüyüşünü kararlılıkla sürdürüyor” diyen tutsaklar, şunlara vurgu yaptı:

“Fırtınalar içinde yürüyüşünü sürdürüyor”

“Kırk yedi yıl önce Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin dünya halkları için tutuşturduğu kıvılcım, coğrafyamızda Kaypakkaya tarafından yakılan ateşe dönüşmüştür. Bu ateşin kimi evrelerde canlılığı, gücü, kitleyle olan bağı zayıflamış olsa da proleter devrimciler ateşin sönmesine hiçbir koşulda izin vermemiş, her türlü burjuva ideolojik-politik saldırıya, sapmaya karşı işçi sınıfının bilimsel ideolojisinden aldığı güçle işçi-köylü ve emekçi mevzilerinde, fırtınalar içinde yürüyüşünü sürdürmüştür.”

“Dogmatizm prangasından kurtulup yeniye atılmış tarihi adım”

“Bugün Kaypakkaya’dan günümüze kadar yarım kalan bir görevin tam demokrasinin hakim olduğu koşullarda gerçekleştirilmiş olması, yılların biriktirdiği tortuların açmış olduğu yaraların sarılıp daha sağlam adımlarla yoluna devam etmesi emperyalizme göbekten bağlı komprador burjuvaziye karşı kararlılığın beyanıdır.

Yarım kalan programatik görüşlerin program haline getirilmesi, kadın kurtuluş mücadelesi için önemli adımların atılması, ezen ulusla ezilen ulus ve milliyetler arasındaki çelişkinin, ataerkil sistemle ezilen cins arasındaki çelişmenin, sistemle ekolojik sistem arasındaki çelişmenin başlıca çelişmeler arasına dahil edilmesi ileriye doğru soyuttan somuta, öznelcilikten nesnelliğe, dogmatizm prangasından kurtulup yeniye, bilimsel olana doğru atılmış tarihi adımlar olmuştur.”

Tutsaklar selamlama mesajlarını “Geleceği hedefleyerek yürüyenlere, karanlık içinde yıldızlaşanlara selam olsun!” diyerek sonlandırdılar.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu